Integraal schadepreventie plan

Een investering voor de lange termijn

Preventieplan

Integraal schadepreventie plan: een investering waard

Integraal schadepreventie plan: een investering voor de lange termijn.

Een schadegeval brengt altijd kosten met zich mee. Naast eventuele schade aan mens en middelen, moet een andere vrachtwagen de lading alsnog afleveren. Hoewel de schades meestal gedekt worden door de verzekering, zit er al snel een verhoging van de premie in. Verder zijn er indirecte kosten omdat de goederen zijn beschadigd of te laat zijn geleverd en omdat u de vrachtauto en de chauffeur een tijd lang niet kunt inzetten. Een schade kost u gemiddeld 1800 euro buiten de kosten die de verzekering dekt. Kortom: met een goed schadepreventiebeleid is geld makkelijk en snel verdiend.

Meer dan geld

Een preventieplan levert u aan het einde van de rit altijd geld op. Maar daar blijft het niet bij. Schadepreventie is ook bevorderlijk voor uw imago. Veel schades doen immers uw naam geen goed. En vergeet niet dat een ongeluk ook voor de chauffeur een aangrijpende gebeurtenis is. Door aandacht te besteden aan deze problematiek, voelen chauffeurs zich gewaardeerd. Tenslotte is er nog een goede reden om schades te voorkomen. De ARBO-wetgeving eist een gezonde bedrijfsvoering.

Van A tot Z

Het Integraal Schade Preventieplan is een totaal pakket. Diverse onderdelen komen aan bod, zoals registratie en analyse van gegevens, traject nieuwkomers, mentoropleiding, interne communicatie en opstellen profielschets chauffeur. Deze mix van activiteiten is zorgvuldig op elkaar afgestemd. In alle gelederen wordt op deze manier schadebewustzijn gecreëerd.

Een korte termijn aanpak is zinvol, maar heeft geen lang leven. Even is het bedrijf zich bewust van de effecten van schades en weten de medewerkers hoe ze ongelukken kunnen voorkomen, maar vaak verslapt de aandacht snel en vallen ze weer in het oude patroon. Het is de kunst om een gedragsverandering te realiseren, die u zowel op de korte als op de lang termijn wat oplevert. Daarom streven wij naar een beleid dat ook op de lange termijn vruchten afwerpt. Zo verdient u uw investering gegarandeerd terug.

Tussen de oren

Onze aanpak is gestoeld op het veranderen van het gedrag van de chauffeurs. Het doel is chauffeurs bewust te maken van de gevaren in het verkeer en de risico’s van onveilig rijgedrag. Slipstream Consultancy levert cursussen op maat. Daarnaast bieden wij ondernemingen een totaal pakket (integraal Schade Preventieplan) om schades op zowel korte als lange termijn te verminderen. Hierbij kunt u denken aan training van chauffeurs, het opzetten van een intern mentorsysteem en het verbeteren van de communicatie tussen chauffeurs en de organisatie.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod van trainingen met betrekking tot het schade preventie plan, neemt u dan contact met ons op. Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.